fbpx

Aleksandra Jachtoma malarstwo

aleksandra jachtoma malarka malarstwo

Aleksandra Jachtoma, fotografia z lat 70., zdjęcie wykonano w Osiekach. Źródło: Sandauer.pl

Aleksandra Jachtoma urodziła się 27 listopada 1932 w Barchaczowie. Artystka w wieku 9 lat została sierotą, jej rodzicie, pochodzenia chłopskiego, pozostawili łącznie pięcioro dzieci.

Po ukończeniu liceum pedagogicznego w Zamościu, rozpoczęła pracę w Lublinie, w charakterze nauczycielki rysunku w szkole podstawowej. Rok później Aleksandra Jachtma rozpoczęła studia na  Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W  roku 1953 rozpoczęła studia na II roku krakowskiej ASP, kontynuowała studia w 1956 na piątym roku warszawskiej ASP u prof. Kazimierza Tomorowicza,  W roku 1985 zakończyła studia dyplomem z wyróżnienie. 

W 1963 roku została członkiem założycielem grupy artystycznej „Rekonesans”, zaś w 1972 roku artystka przebywała w Paryżu  na stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. Z ramienia tego samego ministerstw w roku 1987 otrzymała nagrodę za całokształt pracy twórczej.  Pozostałe nagrody przyznane artystce to Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida  oraz  Nagroda im. Jana Cybisa Warszawskiego Okręgu ZPAP

Źródło informacji: Wikipedia – Aleksandra Jachtoma

Aleksandra Jachtoma na Aukcje-Sztuki.pl