fbpx

 

 

REGULAMIN 

 SPRZEDAŻY DZIEŁ SZTUKI

ZA POŚREDNICTWEM STRONY

www.Aukcje-Sztuki.pl

 • 1┬á

Definicje

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) okre┼Ťla warunki oraz zasady sprzeda┼╝y dzie┼é sztuki (zwanych dalej Dzie┼éami Sztuki) na aukcjach organizowanych przez Boguta Art Sp├│┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů z siedzib─ů w 01-184 Warszawie ul Dzia┼édowska 8a lokal 504, wpisan─ů do rejestru przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydzia┼éa Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS 0000849613, NIP 5272931519 strona: www. Boguta.art._, (dalej zwan─ů Organizatorem). Niniejszy Regulamin okre┼Ťla ponadto zasady sk┼éadania reklamacji oraz odst─ůpienia od umowy. Postanowienia Regulaminu stosuje si─Ö r├│wnie┼╝ do tzw. sprzeda┼╝y poaukcyjnej w przypadku organizacji takiej sprzeda┼╝y przez Organizatora.
 2. Ilekro─ç niniejszy Regulamin pos┼éuguje si─Ö nast─Öpuj─ůcymi poj─Öciami nale┼╝y przez to rozumie─ç :
 1. Aukcja ÔÇô zorganizowany przez Boguta Art Sp. z o.o. spos├│b zawierania um├│w sprzeda┼╝y polegaj─ůcy na sk┼éadaniu Organizatorowi przez Czas Trwania Aukcji na warunkach i zasadach okre┼Ťlonych w Regulaminie konkurencyjnych ofert zakupu Dzie┼éa Sztuki uczestnicz─ůcego w Aukcji przez osoby uczestnicz─ůce w licytacji (dalej Licytuj─ůcy) w efekcie czego dochodzi do zawarcia pomi─Ödzy Organizatorem a Nabywc─ů oferuj─ůcym najwy┼╝sz─ů cen─Ö (Cena sprzeda┼╝y) Dzie┼éa Sztuki obj─Ötego licytacj─ů lub warunkowej umowy sprzeda┼╝y Dzie┼éa Sztuki.┬á
 2. Aukcja prowadzona za po┼Ťrednictwem Internetu ÔÇô Aukcja prowadzona na portalu internetowym Organizatora, w ramach kt├│rej Licytuj─ůcy sk┼éada Ofert─Ö za pomoc─ů ┼Ťrodk├│w porozumiewania si─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç.┬á
 3. Czas Trwania Aukcji ÔÇô okre┼Ťlony przez Boguta Art Sp. z o.o. okres od momentu rozpocz─Öcia Aukcji do jej zako┼äczenia przez Aukcjonera, a w przypadku Aukcji prowadzonych za po┼Ťrednictwem Internetu okres, przez kt├│ry Aukcja b─Ödzie prowadzona., w ramach kt├│rego Licytuj─ůcy mog─ů sk┼éada─ç oferty zakupu Dzie┼éa Sztuki. Czas Trwania Aukcji mo┼╝e by─ç w szczeg├│lno┼Ťci wskazany w Katalogu, Prezentacji Dzie┼éa Sztuki, na stronie internetowej Organizatora lub w innym miejscu, do kt├│rego dost─Öp maj─ů osoby potencjalne zainteresowane wzi─Öciem udzia┼éu w Aukcji, w tym Licytuj─ůcy.┬á
 4. Aukcjoner ÔÇô wyznaczona przez Boguta Art Sp. z o.o. osoba do prowadzenia Aukcji.┬á
 5. Cena minimalna ÔÇô niepodawana do publicznej wiadomo┼Ťci cena Dzie┼éa Sztuki poni┼╝ej kt├│rej Dzie┼éo Sztuki nie mo┼╝e zosta─ç sprzedane.
 6. Cena sprzeda┼╝y ÔÇô najwy┼╝sza cena zaoferowana podczas licytacji za Dzie┼éo Sztuki.
 7. Cena wywo┼éawcza ÔÇô cena, od kt├│rej rozpoczn─ů si─Ö licytacja Dzie┼éa Sztuki na Aukcji.
 8. Certyfikat autentyczno┼Ťci – wystawiony przez Boguta Art Sp. z o.o. dokument potwierdzaj─ůcy autentyczno┼Ť─ç zakupionego na Aukcji Dzie┼éa Sztuki.
 9. Organizator – Boguta Art Sp├│┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů z siedzib─ů w 01-184 Warszawie, ul Dzia┼édowska 8A lokal 504, wpisan─ů do rejestru przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie┬á Wydzia┼éa Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS 0000849613.
 10. ┬áDroit-de-suite ÔÇô op┼éata z tytu┼éu odsprzeda┼╝y oryginalnego Dzie┼éa Sztuki przys┼éuguj─ůca tw├│rcy lub uprawnionym spadkobiercom, o kt├│rej mowa w art. 19 Ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz dyrektywie 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 wrze┼Ťnia 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytu┼éu odsprzeda┼╝y oryginalnego egzemplarza Dzie┼éa Sztuki. Dzie┼éa Sztuki obj─Öte op┼éat─ů ÔÇ×droit-de-suiteÔÇŁ s─ů odpowiednio opisane w Katalogu. Stawki op┼éat z tytu┼éu ÔÇ×droit-de-suiteÔÇŁ okre┼Ťla Za┼é─ůcznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 11. Dzie┼éo Sztuki ÔÇô ka┼╝dy przejaw dzia┼éalno┼Ťci tw├│rczej o indywidualnym charakterze, utrwalony w jakiejkolwiek postaci, niezale┼╝nie od jego warto┼Ťci, przeznaczenia i sposobu wyra┼╝enia (utw├│r) ÔÇô o kt├│rym mowa w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczeg├│lno┼Ťci: obrazy, rze┼║by, grafiki, plastyka, fotografie, plakaty oraz inne wyroby r─Ökodzie┼éa wystawiane do sprzeda┼╝y w ramach Aukcji.
 12. Estymacja – podana w Katalogu szacunkowa warto┼Ť─ç Dzie┼éa Sztuki okre┼Ťlona przez Organizatora na podstawie cen podobnych obiekt├│w, por├│wnywalnych pod wzgl─Ödem stanu ich zachowania, epoki, techniki, rzadko┼Ťci a tak┼╝e cen utwor├│w tego samego tw├│rcy, z tym ┼╝e nie mo┼╝e by─ç ona traktowana ani jako prognoza ani jako zapewnienie odno┼Ťnie faktycznej ceny Dzie┼éa Sztuki. Zako┼äczenie licytacji w przedziale estymacji lub powy┼╝ej g├│rnej granicy estymacji jest r├│wnoznaczne z zawarciem pomi─Ödzy Organizatorem a Nabywc─ů ostatecznej umowy sprzeda┼╝y Dzie┼éa Sztuki. W celu unikni─Öcia w─ůtpliwo┼Ťci informuje si─Ö, ┼╝e estymacja nie uwzgl─Ödnia Op┼éat aukcyjnych jak r├│wnie┼╝ op┼éat z tytu┼éu ÔÇ×droit-de-suiteÔÇŁ.┬á
 13. Formularz zg┼éoszeniowy ÔÇô przygotowany przez Boguta Art Sp. z o.o. wzorcowy formularz rejestracyjny, kt├│rego wype┼énienie przez Licytuj─ůcego jest warunkiem dopuszczenia Licytuj─ůcego do Aukcji.┬á
 14. Katalog ÔÇô przygotowana przez Boguta Art Sp. z o.o. w formie elektronicznej lub papierowej informacja zawieraj─ůca m.in. opis, zdj─Öcie oraz numer katalogowy Dzie┼é Sztuki, kt├│re zostan─ů wystawione na sprzeda┼╝ w trakcie Aukcji.
 15. Licytuj─ůcy – osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych lub osoba prawna a tak┼╝e jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej przepisy prawa przyznaj─ů zdolno┼Ť─ç prawn─ů uczestnicz─ůce osobi┼Ťcie lub za po┼Ťrednictwem pe┼énomocnika w Aukcji.
 16. Nabywca ÔÇô Licytuj─ůcy, kt├│ry w trakcie trwania Aukcji z┼éo┼╝y┼é najwy┼╝sz─ů Ofert─Ö zaakceptowan─ů przez Aukcjonera w wyniku czego dochodzi do zawarcia pomi─Ödzy Organizatorem a Licytuj─ůcym umowy sprzeda┼╝y Dzie┼éa Sztuki lub warunkowej umowy sprzeda┼╝y Dzie┼éa Sztuki.
 17. Oferta ÔÇô sk┼éadane przez Licytuj─ůcego w trakcie Aukcji o┼Ťwiadczenia wyra┼╝aj─ůce wol─Ö zakupu Dzie┼éa Sztuki za cen─Ö wyra┼╝on─ů w PLN.
 18. Op┼éata aukcyjna ÔÇô doliczana przez Boguta Art Sp. z o.o. do wylicytowanej ceny op┼éata organizacyjna w wysoko┼Ťci 18% Ceny sprzeda┼╝y. Wylicytowana cena sprzeda┼╝y wraz z Op┼éat─ů aukcyjn─ů zawiera podatek od towar├│w i us┼éug VAT. W celu unikni─Öcia w─ůtpliwo┼Ťci informuje si─Ö, ┼╝e Op┼éata aukcyjna doliczana jest r├│wnie┼╝ w przypadku tzw. sprzeda┼╝y poaukcyjnych w przypadku, gdy Dzie┼éo Sztuki nie zosta┼éo sprzedane na Aukcji.
 19. Post─ůpienie ÔÇô minimalna kwota, o kt├│r─ů Licytuj─ůcy mo┼╝e zwi─Öksza─ç swoj─ů ofert─Ö zakupu Dzia┼éa Sztuki w trakcie Aukcji. Minimalne kwoty post─ůpienia okre┼Ťla Za┼é─ůcznik nr 2 do Regulaminu, z tym ┼╝e Aukcjoner mo┼╝e w trakcie licytacji zmieni─ç kwoty post─ůpienia.
 20. Prezentacja Dzie┼é Sztuki ÔÇô prezentacja Dzie┼éa Sztuki w formie cyfrowej obejmuj─ůca fotografi─Ö, szczeg├│┼éowy opis oraz Cen─Ö minimaln─ů oraz Estymacj─Ö Dzie┼éa Sztuki zamieszczana przez Boguta Art Sp. z o.o. na stronie internetowej www.aukcje-sztuki.pl.
 21. Zdj─Öcie Dzie┼éa Sztuki ÔÇô cyfrowa fotografia Dzie┼éa Sztuki oferowanego do sprzeda┼╝y na Aukcji zamieszczona w Katalogu.
 22. RODO ÔÇô Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 23. Konsument – osoba fizyczn─ů b─Öd─ůca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 24 czerwca 1964 r Kodeks cywilny.
 24. Administrator ÔÇô Boguta Art Sp. z o.o..
 25. Umowa zawarta na odleg┼éo┼Ť─ç ÔÇô umowa zawarta pomi─Ödzy Konsumentem oraz Organizatorem zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsument├│w, w tym w szczeg├│lno┼Ťci Transakcja zawarta w ramach Aukcji prowadzonej za po┼Ťrednictwem Internetu.
 26. Transakcja ÔÇô zawarcie w wyniku Aukcji umowy sprzeda┼╝y Dzie┼éa Sztuki pomi─Ödzy Organizatorem a Nabywc─ů.
 27. Umowa warunkowa ÔÇô transakcja, w kt├│rej w trakcie licytacji nie uzyskano Ceny minimalnej za Dzie┼éo Sztuki. W takim przypadku dochodzi pomi─Ödzy Organizatorema Licytuj─ůcym, kt├│ry zaoferowa┼é najwy┼╝sz─ů cen─Ö (ni┼╝sz─ů jednak od Ceny minimalnej) do zawarcia warunkowej umowy sprzeda┼╝y (zastrze┼╝enie warunku).
 1. Warunkiem uczestnictwa w Aukcji jest akceptacja postanowie┼ä Regulaminu przez osob─Ö zamierzaj─ůc uczestniczy─ç w Aukcji..┬á
 2. Organizator zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç aktualizacji oraz wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu b─Öd─ů ka┼╝dorazowo zamieszczane na stronie Organizatora, w zak┼éadce Regulamin. Zmiany Regulaminu obowi─ůzuj─ů od dnia publikacji zmienionego Regulaminu na stronie Organizatora.
 3. Wszelkie pytania zwi─ůzane z mo┼╝liwo┼Ťci─ů dokonania zakupu dzie┼é sztuki na aukcjach organizowanych przez Organizatora prosimy kierowa─ç na adres: info@aukcje-sztuki.pl
 • 2

Postanowienia og├│lne dotycz─ůce Aukcji

 1. Przedmiotem Aukcji s─ů Dzie┼éa Sztuki powierzone Organizatorowi do sprzeda┼╝y komisowej przez ich w┼éa┼Ťcicieli lub Dzie┼éa Sztuki stanowi─ůce w┼éasno┼Ť─ç Organizatora.┬á
 2. Dzie┼éa Sztuki wystawiane na Aukcji, zgodnie z o┼Ťwiadczeniami i zapewnieniami w┼éa┼Ťcicieli Dzie┼éa Sztuki lub os├│b posiadaj─ůcych prawo do rozporz─ůdzania nimi, s─ů oryginalne, autentyczne i nie naruszaj─ů praw autorskich jakichkolwiek os├│b trzecich. W stosunku do ich w┼éa┼Ťciciela, spadkobierc├│w poprzedniego w┼éa┼Ťciciela lub poprzedniego w┼éa┼Ťciciela (w przypadku Dzie┼é Sztuki zakupionych uprzednio przez Organizatora)┬á nie toczy si─Ö jakiekolwiek post─Öpowanie s─ůdowe lub egzekucyjne, kt├│re mog┼éoby skutkowa─ç niewa┼╝no┼Ťci─ů Transakcji a wystawiane na Aukcji Dzie┼éo Sztuki nie jest przedmiotem jakiejkolwiek innej umowy sprzeda┼╝y lub umowy zobowi─ůzuj─ůcej do sprzeda┼╝y a tak┼╝e, ┼╝e┬á Dzie┼éo Sztuki nie jest przedmiotem zaj─Öcia w toku post─Öpowania s─ůdowego lub egzekucyjnego, zastawu, w tym zastawu rejestrowego, przew┼éaszczenia na zabezpieczenie lub innego obci─ů┼╝enia.┬á
 3. Informacje na temat stanu Dzie┼éa Sztuki znajduj─ů si─Ö w Katalogu a tak┼╝e s─ů zamieszczone w Prezentacji Dzie┼éa Sztuki dost─Öpnej na stronie www.aukcje-sztuki.pl. Organizator zapewnia, ┼╝e opisy Dzie┼é Sztuki zawarte w Katalogu oraz Prezentacji Dzie┼éa Sztuki przygotowane zosta┼éy w najlepszej wierze w oparciu o posiadane informacje dotycz─ůce Dzie┼éa Sztuki i jego autora z wykorzystanie do┼Ťwiadczenia i wiedzy fachowej przedstawicieli Organizatora a tak┼╝e wsp├│┼épracuj─ůcych z Organizatorem ekspert├│w z dziedziny sztuki. Opis Dzie┼éa Sztuki zawarty w Katalogu mo┼╝e by─ç, przed jego wystawieniem na Aukcj─Ö, w ka┼╝dej chwili uzupe┼éniony lub zmienionym przez Aukcjonera lub osob─Ö dzia┼éaj─ůc─ů z upowa┼╝nienia Aukcjonera. W celu unikni─Öcia w─ůtpliwo┼Ťci zastrzega si─Ö, ┼╝e przedstawione w Katalogu Zdj─Öcia Dzie┼éa Sztuki s─ů jedynie materia┼éem pogl─ůdowym, przedstawiaj─ůcym og├│lny wizerunek danego Dzie┼éa Sztuki oraz jego podstawowe cech. Nale┼╝y mie─ç na uwadze, ┼╝e w rzeczywisto┼Ťci Dzie┼éo Sztuki mo┼╝e nieznacznie r├│┼╝ni─ç si─Ö od zamieszczonego na fotografii w zale┼╝no┼Ťci od zastosowanej techniki fotograficznej i o┼Ťwietlenia, w szczeg├│lno┼Ť─ç w zakresie kolorystyki i barwy danego Dzie┼éa Sztuki. Wskazane powy┼╝ej rozbie┼╝no┼Ťci nie mog─ů stanowi─ç podstawy do zg┼éaszania przez Licytuj─ůcego roszcze┼ä w tym zakresie w szczeg├│lno┼Ť─ç roszczenia obni┼╝enia ceny lub odst─ůpienia od Transakcji.
 4. Aukcja prowadzona jest w j─Özyku polskim (Organizator nie zapewnia t┼éumacza na inne j─Özyki) zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi w tym zakresie przepisami przez Aukcjonera. Aukcjoner kieruje przebiegiem Aukcji, w tym w szczeg├│lno┼Ťci przys┼éuguje mu prawo dowolnego ┼é─ůczenia lub rozdzielania Dzie┼é Sztuki wystawianych na Aukcje, zmniejszania lub zwielokrotniania kwoty Post─ůpienia oraz do wycofania Dzie┼éa Sztuki z Aukcji bez podania przyczyny. W uzasadnionych przypadkach Aukcjoner ma prawo wycofa─ç z┼éo┼╝on─ů ofert─Ö, odm├│wi─ç przyj─Öcia z┼éo┼╝onej oferty. Wszelkie spory lub w─ůtpliwo┼Ťci dotycz─ůce przebiegu licytacji Dzie┼éa Sztuki rozstrzyga ostatecznie Aukcjoner a w przypadku, gdy sporu nie da si─Ö rozstrzygn─ů─ç, Aukcjoner mo┼╝e powt├│rzy─ç licytacj─Ö Dzie┼éa Sztuki.┬á
 5. Aukcjoner ma prawo zawiesi─ç Aukcj─Ö w ka┼╝dym przypadku, gdy kontynuowanie Aukcji mo┼╝e stanowi─ç zagro┼╝enie dla bezpiecze┼ästwa uczestnicz─ůcych w niej os├│b a tak┼╝e pozbawi─ç prawa do uczestnictwa w Aukcji osoby, kt├│re zak┼é├│caj─ů porz─ůdek Aukcji lub w stosunku do kt├│rych zachodzi podejrzenie, ┼╝e znajduj─ů si─Ö pod wp┼éywem alkoholu lub innych ┼Ťrodk├│w odurzaj─ůcych.
 6. Dzie┼éa Sztuki wystawione na Aukcji licytowane s─ů w kolejno┼Ťci podanej w Katalogu, chyba, ┼╝e Aukcjoner postanowi inaczej. Licytacja rozpoczyna si─Ö w terminie okre┼Ťlonym jako pocz─ůtek Czasu Trwania Aukcji od prezentacji Dzie┼éa Sztuki i podania przez Aukcjonera (a w przypadku aukcji prowadzonych za po┼Ťrednictwem Internetu – wy┼Ťwietlenia na portalu aukcyjnym) Ceny wywo┼éawczej. Od tego momentu Licytuj─ůcy mog─ů sk┼éada─ç swoje Oferty. Licytacja odbywa si─Ö w g├│r─Ö wed┼éug kwot podanych w tabeli post─ůpie┼ä stanowi─ůcej Za┼é─ůcznik nr 2 do Regulaminu. O wysoko┼Ťci kwoty Post─ůpienia lub powt├│rzeniu Licytacji decyduje Aukcjoner. W przypadku aukcji prowadzonych za po┼Ťrednictwem Internetu na portalu Aukcyjnym wy┼Ťwietlana jest aktualna najwy┼╝sza Oferta z┼éo┼╝ona przez Licytanta w toku Aukcji. Zako┼äczenie licytacji nast─Öpuje w terminie okre┼Ťlonym jako ko┼äcowy termin Czasu Trwania Aukcji, to jest w momencie ostatecznego przyj─Öcia przez Aukcjonera Oferty, a w przypadku Aukcji prowadzonych przez Internet w momencie up┼éywu Czasu Trwania Aukcji. Zwyci─Özc─ů Aukcji zostaje Licytuj─ůcy, kt├│ry w Czasie Trwania Aukcji z┼éo┼╝y┼é Ofert─Ö zawieraj─ůc─ů najwy┼╝sz─ů cen─Ö za licytowane Dzie┼éo Sztuki (Cen─Ö sprzeda┼╝y). Przyj─Öcie przez Aukcjonera w/w oferty jest r├│wnoznaczne z zawarciem pomi─Ödzy Organizatorem a Nabywc─ů umowy sprzeda┼╝y Dzie┼éa Sztuki lub Umowy warunkowej.
 7. W przypadku Umowy warunkowej transakcja dochodzi do skutku pod warunkiem zaakceptowania przez w┼éa┼Ťciciela Dzie┼éa Sztuki najwy┼╝szej, zaakceptowanej przez Aukcjonera Oferty. W razie wyst─ůpienia powy┼╝szej sytuacji Organizator zobowi─ůzuje si─Ö podj─ů─ç z w┼éa┼Ťcicielem Dzie┼éa Sztuki negocjacje w celu ustalenia nowych warunk├│w transakcji, z tym ┼╝e w ┼╝adnym przypadku nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za brak mo┼╝liwo┼Ťci zakupu przez Licytuj─ůcego Dzie┼éa Sztuki za wyra┼╝on─ů w Ofercie kwot─Ö poni┼╝ej Ceny minimalnej. Je┼╝eli w toku negocjacji z w┼éa┼Ťcicielem Dzie┼éa Sztuki Licytuj─ůcy zgodzi si─Ö podnie┼Ť─ç oferowan─ů cen─Ö do poziomu Ceny minimalnej lub w┼éa┼Ťciciel licytowanego Dzie┼éa Sztuki zaakceptuje z┼éo┼╝on─ů Ofert─Ö, umowa sprzeda┼╝y Dzie┼éa Sztuki dochodzi do skutku. Je┼╝eli w terminie 7 dni roboczych od dnia zako┼äczenia Aukcji nie zostan─ů uzgodnione warunki transakcji poczytuje si─Ö, ┼╝e nie dosz┼éo do zawarcia Transakcji. R├│wnolegle, w terminie 7 dni roboczych po zako┼äczeniu Aukcji, Organizator zastrzega sobie prawo do przyjmowania ofert zakupu Dzie┼éa Sztuki wylicytowanego warunkowo od innych oferent├│w za cen─Ö r├│wn─ů Cenie minimalnej. W przypadku gdy w powy┼╝szym terminie Organizator otrzyma od innego licytuj─ůcego ofert─Ö zakupu Dzie┼éa Sztuki za cen─Ö odpowiadaj─ůc─ů co najmniej Cenie minimalnej niezw┼éocznie informuje o tym Licytuj─ůcego, kt├│ry warunkowo wylicytowa┼é Dzie┼éo Sztuki. W├│wczas Licytuj─ůcy ma mo┼╝liwo┼Ť─ç, przed up┼éywem 7 dni roboczych od zako┼äczeniu Aukcji, podwy┼╝szy─ç swoj─ů Ofert─Ö do poziomu Ceny minimalnej i w takim przypadku przys┼éuguje mu prawo pierwsze┼ästwa nabycia Dzie┼éa Sztuki. Brak podwy┼╝szenia Oferty oznacza, ┼╝e transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku a Dzie┼éo Sztuki mo┼╝e by─ç sprzedane innemu oferentowi.
 • 3 Zasady rejestracji na Aukcji

1.Warunkiem udzia┼éu w Aukcji jest zaakceptowanie przez Licytuj─ůcego, bez zastrze┼╝e┼ä, warunk├│w i zasad Aukcji okre┼Ťlonych w niniejszym Regulaminie oraz wype┼énienie Formularza zg┼éoszeniowego.

 1. Rejestracja Licytuj─ůcego dokonywana jest na Formularzu zg┼éoszeniowym dost─Öpnym na stronie internetowej Organizatora w zak┼éadce (Rejestracja). Rejestracja on-line odbywa si─Ö poprzez zalogowanie si─Ö na stronie https://aukcje-sztuki.pl/aukcje-obrazow-online/ i wype┼énienie odpowiedniego formularza swoimi danymi. Formularz zg┼éoszeniowy mo┼╝na r├│wnie┼╝ pobra─ç w dacie Aukcji okre┼Ťlonej w Katalogu bezpo┼Ťrednio w siedzibie Organizatora lub w innym miejscu wskazanym w Katalogu, w kt├│rym przeprowadzana jest Aukcja przy stanowisku rejestracyjnym.
 2. Wype┼éniony Formularz zg┼éoszeniowy nale┼╝y przes┼éa─ç e-mailem na adres: info@aukcje-sztuki.pl dor─Öczy─ç osobi┼Ťcie w siedzibie Organizatora lub w miejscu przeprowadzania licytacji na co na najmniej 2 godziny przed wyznaczon─ů godzin─ů rozpocz─Öcia Aukcji. Zg┼éoszenia rejestracyjne sk┼éadane po tym terminie nie b─Öd─ů przyjmowane, chyba ┼╝e Aukcjoner postanowi przyj─ů─ç zg┼éoszenie i dopu┼Ťci─ç tak─ů osob─Ö do wzi─Öcia udzia┼éu w Aukcji.
 3. Wszystkie osoby zamierzaj─ůce wzi─ů─ç udzia┼é w licytacji musz─ů zarejestrowa─ç si─Ö przed Aukcj─ů oraz przekaza─ç wszystkie wymagane w Formularzu zg┼éoszeniowym informacje a tak┼╝e, je┼╝eli bezpo┼Ťrednio uczestnicz─ů w Aukcji, okaza─ç dokument potwierdzaj─ůcy to┼╝samo┼Ť─ç osoby zamierzaj─ůcej wzi─ů─ç udzia┼é w Aukcji (dow├│d osobisty lub paszport). W Aukcji mog─ů uczestniczy─ç wy┼é─ůczenie osoby pe┼énoletnie. W przypadku powzi─Öcia przez Organizator uzasadnionych w─ůtpliwo┼Ťci co to to┼╝samo┼Ťci osoby zamierzaj─ůcej wzi─ů─ç udzia┼é w Aukcji lub jej wyp┼éacalno┼Ťci Organizator mo┼╝e uzale┼╝ni─ç dopuszczenie do udzia┼éu w Aukcji od przedstawienia przez osob─Ö ubiegaj─ůc─ů si─Ö o udzia┼é w Aukcji dodatkowych dokument├│w lub za┼Ťwiadcze┼ä. Organizator ma prawo wed┼éug w┼éasnego uznania i bez koniczno┼Ťci podawania przyczyn odm├│wi─ç dopuszczenia niekt├│rych Licytuj─ůcych od udzia┼éu w Aukcji lub sprzeda┼╝y poaukcyjnej.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za brak mo┼╝liwo┼Ťci realizacji Transakcji w przypadku, gdy podane przez Licytuj─ůcego w Formularzu rejestracyjnym dane s─ů nieprawid┼éowe, nieaktualne lub niewystarczaj─ůce do realizacji zakupionego na Aukcji Dzie┼éa Sztuki┬á
 5. Licytuj─ůcy zobowi─ůzany jest na bie┼╝─ůco aktualizowa─ç swoje dane osobowe, w tym dane adresowe i teleadresowe, podane w Formularzu rejestracyjnym. W przypadku niedochowania tego wymogu wszelk─ů korespondencj─Ö wys┼éana na adres podany w Formularzu rejestracyjnym Licytuj─ůcego uznaje si─Ö za skutecznie dor─Öczon─ů.
 • 4

Udział w Aukcji

 1. Licytuj─ůcy, kt├│ry wyra┼╝a wol─Ö uczestniczenia w Aukcji za po┼Ťrednictwem ┼Ťrodk├│w bezpo┼Ťredniego porozumiewania si─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç zobowi─ůzany jest przes┼éa─ç Formularz zg┼éoszeniowy e-mailem na adres: info@aukcje-sztuki.pl lub z┼éo┼╝y─ç go osobi┼Ťcie w siedzibie Organizatora najp├│┼║niej na jeden dzie┼ä roboczy przed dniem Aukcji. Przedstawiciel Organizatora przed rozpocz─Öciem Aukcji kontaktuje z Licytuj─ůcym za po┼Ťrednictwem ┼Ťrodk├│w bezpo┼Ťredniego porozumiewania si─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç. Organizator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za brak mo┼╝liwo┼Ťci udzia┼éu Licytuj─ůcego w Aukcji za po┼Ťrednictwem ┼Ťrodk├│w bezpo┼Ťredniego porozumiewania si─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç je┼╝eli podany przez niego numer telefonu jest nieaktualny, w przypadku problem├│w technicznych z uzyskaniem po┼é─ůczenia lub gdy podany numer pochodzi spoza kraj├│w Unii Europejskiej. Jednoczenie Organizator zastrzega, ┼╝e dla cel├│w dowodowych mo┼╝e rejestrowa─ç i archiwizowa─ç tre┼Ť─ç rozmowy telefonicznej z Licytuj─ůcym o czym Licytuj─ůcy jest ka┼╝dorazowo informowany przed rozpocz─Öciem rozmowy. Zg┼éoszenie udzia┼éu w Aukcji dokonywane telefonicznie przyjmowane jest wy┼é─ůczenie w przypadku, gdy Licytuj─ůcy zadeklaruje, co najmniej cen─Ö wywo┼éawcz─ů za licytowane Dzie┼éo Sztuki.
 2. Licytuj─ůcy mo┼╝e wzi─ů─ç udzia┼é w Aukcji osobi┼Ťcie. W takim przypadku Licytuj─ůcy powinien zg┼éosi─ç si─Ö osobi┼Ťcie do siedziby Organizatora lub innego wskazanego w Katalogu miejsca, w kt├│rym prowadzona jest Aukcja oraz pobra─ç w stanowisku rejestracyjnym tabliczk─Ö zg┼éoszeniow─ů po wype┼énieniu/przekazaniu Formularza zg┼éoszeniowego. Przedstawiciel Organizatora przyjmuj─ůcy zg┼éoszenie rejestracyjne uprawniony jest do ┼╝─ůdania od Licytuj─ůcego okazania dokumentu potwierdzaj─ůcego to┼╝samo┼Ť─ç Licytuj─ůcego. Organizator mo┼╝e odm├│wi─ç wydania tabliczki zg┼éoszeniowej osobom, kt├│re wcze┼Ťniej nie wywi─ůza┼éy si─Ö ze swoich zobowi─ůza┼ä w stosunku do Organizatora. Bezpo┼Ťrednio po zako┼äczeniu Aukcji Licytuj─ůcy zobowi─ůzany jest zwr├│ci─ç tabliczk─Ö zg┼éoszeniow─ů w stanowisku rejestracyjnym a w przypadku gdy Oferta Licytuj─ůcego okaza┼éa si─Ö najwy┼╝sz─ů Ofert─ů z┼éo┼╝on─ů w trakcie licytacji i zosta┼éa przyj─Öta przez Aukcjonera odebra─ç za pokwitowaniem potwierdzenie dokonanej Transakcji.
 3. Licytuj─ůcy mo┼╝e uczestniczy─ç w Aukcji internetowo za po┼Ťrednictwem portalu aukcyjnego: aukcje-sztuki.pl. Je┼╝eli Aukcja prowadzona jest wy┼é─ůcznie przez Internet postanowienia ust. 2 nie maj─ů zastosowania, a Licytuj─ůcy mo┼╝e wzi─ů─ç udzia┼é w Aukcji poprzez zalogowanie si─Ö na portalu internetowym, na kt├│rym Organizator prowadzi dan─ů Aukcj─Ö.┬á
 4. Na podstawie stosownego upowa┼╝nienia Organizator mo┼╝e reprezentowa─ç Licytuj─ůcego w trakcie Aukcji. W tym celu Licytuj─ůcy powinien z┼éo┼╝y─ç swoje zlecenie oznaczone jako ÔÇ×chce kupi─çÔÇŁ telefonicznie lub elektronicznie przesy┼éaj─ůc wype┼éniony Formularz zg┼éoszeniowy na adres info@aukcje-sztuki.pl lub z┼éo┼╝y─ç zlecenie bezpo┼Ťrednio w siedzibieOrganizatora wype┼éniaj─ůc Formularz zg┼éoszeniowy. Zg┼éoszenia, o kt├│rych mowa powy┼╝ej powinny by─ç dokonane najp├│┼║niej na godzin─Ö przed rozpocz─Öciem Aukcji po tym terminie zg┼éoszenia nie b─Öd─ů przyjmowane. Organizator niezw┼éocznie potwierdza przyj─Öcie zlecenia. W celu unikni─Öcia w─ůtpliwo┼Ťci informuje si─Ö, ┼╝e w licytacji bior─ů udzia┼é wy┼é─ůczenie zlecenia potwierdzone przez Organizator. Organizator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za brak mo┼╝liwo┼Ťci udzia┼éu w licytacji w przypadku problem├│w z uzyskaniem po┼é─ůczenia z Licytuj─ůcym lub innymi problemami natury technicznej. W przypadku zlecenia licytacji z ÔÇ×limitem cenyÔÇŁ Organizator do┼éo┼╝y stara┼ä, aby Licytuj─ůcy m├│g┼é zakupi─ç Dzie┼éo Sztuki obj─Öte zleceniem za mo┼╝liwie najni┼╝sz─ů cen─Ö w ramach podanego limitu. Organizator nie gwarantuje, ┼╝e zlecenie z limitem ceny umo┼╝liwi Licytuj─ůcemu zakup Dzie┼éa Sztuki w przypadku wylicytowania ceny r├│wnej limitowi ceny podanemu w zleceniu. W przypadku wi─Ökszej liczby zg┼éosze┼ä z takim samym limitem ceny rozstrzygaj─ůca jest kolejno┼Ť─ç z┼éo┼╝enia zlecenia.
 5. W uzasadnionych przypadkach Organizator mo┼╝e wymaga─ç od osoby zamierzaj─ůcej wzi─ů─ç udzia┼é w Aukcji udokumentowania posiadania ┼Ťrodk├│w finansowych na udzia┼é w Aukcji lub z┼éo┼╝enia zabezpieczenia w postaci wadium.
 • 5

P┼éatno┼Ťci┬á

 1. Licytuj─ůcy, kt├│ry w wyniku przyj─Öcia przez Aukcjonera jego Oferty zawar┼é z Organizatorem umow─Ö sprzeda┼╝y Dzie┼éa Sztuki zobowi─ůzany jest do zap┼éaty wylicytowanej ceny powi─Ökszonej o Op┼éat─Ö aukcyjn─ů oraz w razie wyst─ůpienia takiej sytuacji Op┼éaty ÔÇ×droit de suiteÔÇŁ w terminie 7 dni od dnia Aukcji. W przypadku, gdy w wyniku licytacji dochodzi do zawarcia Umowy warunkowej termin na dokonanie p┼éatno┼Ťci liczony jest od chwili poinformowania Nabywcy przez Organizator o zaakceptowaniu jego Oferty przez w┼éa┼Ťciciela Dzie┼éa Sztuki. Odbi├│r przez Nabywc─Ö zakupionego Dzie┼éa Sztuki mo┼╝liwy jest po dokonaniu p┼éatno┼Ťci ca┼éej nale┼╝no┼Ťci ┬á za zakupione Dzie┼éo Sztuki. W przypadku op├│┼║nienia w zap┼éacie Organizator uprawniony jest do naliczania odsetek za op├│┼║nienie w wysoko┼Ťci odsetek ustawowych za ka┼╝dy dzie┼ä op├│┼║nienia w p┼éatno┼Ťci.
 2. Na zakupione Dzie┼éo Sztuki Organizator wystawia Nabywcy Certyfikat autentyczno┼Ťci. Jednocze┼Ťnie Organizator wystawia Nabywcy na kwot─Ö Op┼éaty aukcyjnej dokument ksi─Ögowych w postaci paragonu fiskalnego (na mar┼╝e) lub na wyra┼║nie ┼╝yczenie Nabywcy faktur─Ö VAT (Op┼éata aukcyjna ÔÇô mar┼╝a) w terminie 7 dni od dnia zap┼éaty.
 3. Ceny Dzie┼é Sztuki uczestnicz─ůcych w Aukcji s─ů wyra┼╝one w walucie polskiej tj. w z┼éotych polskich (PLN).
 4. P┼éatno┼Ťci za nabyte na Aukcji Dzie┼éa Sztuki mog─ů by─ç dokonywane got├│wka do kasy w siedzibie Organizatora o do kwoty 3000 z┼éotych, kart─ů p┼éatnicz─ů do kwoty 20 000 lub przelewem na rachunek Organizatora nr 74 1090 1694 0000 0001 4665 5458. W przelewie nale┼╝y wpisa─ç dat─Ö Aukcji, nazwisko autora Dzie┼éa Sztuki oraz jego numer katalogowy zawarty w Katalogu. Za dat─Ö p┼éatno┼Ťci uznaje si─Ö dzie┼ä wp┼éywu ┼Ťrodk├│w na rachunek Organizatora. W celu unikni─Öcia w─ůtpliwo┼Ťci wszelkie op┼éaty bankowe zwi─ůzane z dokonaniem przelewu ponosi Nabywca.
 5. P┼éatno┼Ťci przyjmowane s─ů w walucie polskiej ÔÇô polski z┼éoty. Na ┼╝yczenie Licytuj─ůcego i po wcze┼Ťniejszym uzgodnieniu a tak┼╝e zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi w tym zakresie przepisami Organizator dopuszcza mo┼╝liwo┼Ť─ç dokonania p┼éatno┼Ťci w walutach obcych: Euro, dolarach ameryka┼äskich lub funtach brytyjskich, z tym ┼╝e w takim przypadku Organizator dolicza┬á op┼éat─Ö manipulacyjn─ů w wysoko┼Ťci 1% liczon─ů od kwoty wp┼éaty dokonanej w walucie obcej. Przeliczenie waluty obcej na polski z┼éoty nast─Öpuje po kursie kupna og┼éaszanym przez Narodowy Bank Polski w dacie zaksi─Ögowania przelewu na rachunku Organizatora.
 6. W┼éasno┼Ť─ç Dzie┼éa Sztuki przechodzi na Nabywc─Ö z chwil─ů zap┼éaty ca┼éej wylicytowanej ceny za Dzie┼éo Sztuki powi─Ökszonej o Op┼éat─Ö aukcyjn─ů i ewentualnie Op┼éat─Ö z tytu┼éu ÔÇ×droit de suiteÔÇŁ, a w przypadku p┼éatno┼Ťci w walucie obcej tak┼╝e op┼éaty manipulacyjnej, o kt├│rej mowa w ust. 5.
 • 6

Odbiór zakupionych Dzieł Sztuki 

 1. Odbi├│r wylicytowanego Dzie┼éa Sztuki mo┼╝liwy jest wy┼é─ůcznie po uiszczeniu ca┼éej nale┼╝no┼Ťci za zakupione Dzie┼éo Sztuki. W celu unikni─Öcia w─ůtpliwo┼Ťci na ca┼é─ů nale┼╝no┼Ť─ç za zakupione Dzie┼éo Sztuki sk┼éadaj─ů si─Ö: wylicytowana cena, Op┼éata aukcyjna, Op┼éata ÔÇ×droit de suiteÔÇŁ w razie jej wyst─ůpienia, op┼éata manipulacyjna, o kt├│rej mowa w ┬ž 5 ust. 5 Regulaminu, a tak┼╝e innych nieuregulowanych a wymagalnych zobowi─ůza┼ä Nabywcy wobec Organizatora.┬á
 2. Wydanie i odbi├│r zakupionego Dzie┼éa Sztuki nast─Öpuje w siedzibie Organizatora /zewn─Ötrznym magazynie Organizatora po okazaniu dokumentu potwierdzaj─ůcego to┼╝samo┼Ť─ç Nabywcy. Dzie┼éo Sztuki mo┼╝e by─ç odebrane wy┼é─ůczenie przez Nabywc─Ö lub osob─Ö posiadaj─ůc─ů upowa┼╝nienie Nabywcy z podpisem notarialnie po┼Ťwiadczonym. Z chwil─ů wydania Dzie┼éa Sztuki na Nabywc─Ö przechodz─ů wszelkie ryzyka z tym zwi─ůzane, w szczeg├│lno┼Ťci ryzyko utraty lub zniszczenia Dzie┼éa Sztuki.
 3. Na specjalne ┼╝yczenie Nabywcy zakupione Dzie┼éo Sztuki mo┼╝e by─ç wys┼éane na koszt i ryzyko Nabywcy przesy┼ék─ů kuriersk─ů na adres wskazany przez Nabywc─Ö. W takim przypadku za dzie┼ä wydania Dzie┼éa Sztuki uznaje si─Ö dzie┼ä powierzenia przesy┼éki kurierowi. Organizator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za op├│┼║nienie w dostarczeniu przesy┼éki, jej uszkodzenie lub zagubienie. Koszt przesy┼éki kurierskiej zgodnie z taryfikatorem danej firmy kurierskiej a tak┼╝e koszt ubezpieczenia Dzie┼éa Sztuki pokrywa Nabywca.
 4. Odbi├│r zakupionego Dzie┼éa Sztuki powinien nast─ůpi─ç w terminie 7 dni roboczych od dnia zako┼äczenia Aukcji, z zastrze┼╝eniem postanowie┼ä ┬ž 6 ust. 1 Regulaminu. Po up┼éywie tego terminu Organizator nalicza Nabywcy op┼éat─Ö za przechowanie w wysoko┼Ťci 100 z┼éotych za ka┼╝dy dzie┼ä przechowania. Jednocze┼Ťnie po up┼éywie w/w terminu ryzyko zwi─ůzane z uszkodzeniem lub utrat─ů Dzie┼éa Sztuki przechodzi na Nabywc─Ö. W przypadku nieodebrania Dzie┼éa Sztuki w powy┼╝szym terminie Organizator wysy┼éa Nabywcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu zg┼éoszeniowym wezwanie do odbioru udzielaj─ůc Nabywcy dodatkowego 7 dniowego terminu na odbi├│r Dzie┼éa Sztuki a po bezskutecznym up┼éywie w/w terminu mo┼╝e w okresie kolejnych 60 dni od umowy odst─ůpi─ç. W przypadku odst─ůpienia od umowy Organizator uprawniony jest do naliczenia Nabywcy kary umownej w wysoko┼Ťci Op┼éaty aukcyjnej.
 5. W celu unikni─Öcia w─ůtpliwo┼Ťci informuje si─Ö, ┼╝e Organizator nie zapewnia ani nie po┼Ťredniczy w uzyskiwaniu jakichkolwiek pozwole┼ä na wyw├│z zakupionych Dzie┼é Sztuki za granic─Ö, je┼Ťli taki wym├│g wynika z obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa. Wszelkie tego typu pozwolenia lub zezwolenia Nabywca zobowi─ůzany jest uzyska─ç we w┼éasnym zakresie. Zgodnie z ustaw─ů z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytk├│w i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz.1568 ze zm.) wyw├│z okre┼Ťlonych obiekt├│w poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich w┼éadz, w szczeg├│lno┼Ťci dotyczy to obraz├│w starszych ni┼╝ 50 lat o warto┼Ťci powy┼╝ej 40.000 z┼éotych. Nabywca zobowi─ůzany jest do przestrzegania przepis├│w w tym zakresie, a brak uzyskania odpowiednich dokument├│w lub op├│┼║nienie w ich uzyskaniu nie uzasadniaj─ů odst─ůpienia od umowy sprzeda┼╝y, ┼╝─ůdaniu obni┼╝enia ceny ani op├│┼║nienia w zap┼éacie ca┼éej ceny za Dzie┼éo Sztuki powi─Ökszonej o Op┼éat─Ö aukcyjna i ewentualnie Op┼éat─Ö ÔÇ×droit de sutieÔÇŁ.
 • 7

Reklamacje przez Nabywc─Ö b─Öd─ůcego Konsumentem

 1. Dla cel├│w niniejszego Regulaminu za Konsumenta uwa┼╝a si─Ö Nabywc─Ö b─Öd─ůcego osob─ů fizyczn─ů dokonuj─ůc─ů z Organizatorem czynno┼Ťci prawnej niezwi─ůzanej bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů.
 2. W przypadku Aukcji prowadzonej za po┼Ťrednictwem Internetu Konsument mo┼╝e odst─ůpi─ç od Umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç w terminie 14 dni od dnia zawarcia Transakcji. W tym celu Konsument powinien poinformowa─ç Organizator o swojej decyzji sk┼éadaj─ůc o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy pisemnie lub drog─ů elektroniczn─ů, przy wykorzystaniu wzoru formularza dost─Öpnego na stronie Organizatora albo przez z┼éo┼╝enie o┼Ťwiadczenia na stronie internetowej Organizatora .
 3. Odst─Öpuj─ůc od Transakcji Konsument dokonuje zwrotu zakupionego Dzie┼éa Sztuki. Zwrotu zakupionego Dzie┼éa Sztuki nale┼╝y dokona─ç na adres Organizatora. Zwrot Dzie┼éa Sztuki nast─Öpuje w stanie nienaruszonym. Konsument dokonuj─ůcy zwrotu Dzie┼éa Sztuki musi je odpowiednio zapakowa─ç, zabezpieczy─ç od uszkodze┼ä i dostarczy─ç osobi┼Ťcie do Organizatora lub przes┼éa─ç ubezpieczon─ů przesy┼ék─ů zarejestrowan─ů na adres Organizatora Koszty bezpo┼Ťrednio zwi─ůzane ze zwrotem zakupionego Dzie┼éa Sztuki w zwi─ůzku z odst─ůpieniem od Umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç, w szczeg├│lno┼Ťci koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania, ponosi Konsument. Organizator ponosi koszt przesy┼éki zwracanego Dzie┼éa Sztuki tylko do wysoko┼Ťci najta┼äszego zwyk┼éego sposobu dostarczenia oferowanego przez Organizator. Do przesy┼éki zawieraj─ůcej zwracane Dzie┼éo Sztuki nale┼╝y do┼é─ůczy─ç faktur─Ö, je┼Ťli by┼éa wystawiona i przes┼éana Konsumentowi. Organizator nie b─Ödzie dokonywa─ç odbioru przesy┼éek nadanych za pobraniem zwrotu ceny za zwracane Dzie┼éo Sztuki.┬á
 4. W przypadku dokonania przez Konsumenta zwrotu zakupionego Dzie┼éa Sztuki zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Organizator zwraca Konsumentowi uiszczon─ů przez niego cen─Ö za zakupione Dzie┼éo Sztuki w terminie 14 dni, licz─ůc od dnia dor─Öczenia o┼Ťwiadczenia Konsumenta o odst─ůpieniu od umowy wraz ze zwracanym, nieuszkodzonym Dzie┼éem Sztuki do Organizatora. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny nast─Öpuje przy u┼╝yciu tego samego sposobu zap┼éaty, jakiego u┼╝y┼é Konsument, chyba ┼╝e Konsument zgodzi┼é si─Ö na inny spos├│b zwrotu.

5.Konsument uprawniony jest do zg┼éoszenia reklamacji zakupionego Dzie┼éa Sztuki, w szczeg├│lno┼Ťci w razie ujawnienia uszkodzenia lub innej wady Dzie┼éa Sztuki albo niezgodno┼Ťci Dzie┼éa Sztuki z umow─ů sprzeda┼╝y Dzie┼éa Sztuki.┬á┬á

 1. Reklamacj─Ö nale┼╝y zg┼éosi─ç niezw┼éocznie po ujawnieniu niezgodno┼Ťci w formie pisemnej na adres Organizatora lub drog─ů elektroniczn─ů na adres Organizatora podany na stronie internetowej Organizatora.┬á
 2. Reklamacja, o kt├│rej mowa w ust. 5 nie przys┼éuguje, je┼Ťli zakupione Dzie┼éo Sztuki odpowiada opisowi zawartemu w Prezentacji Dzie┼éa Sztuki zamieszczonej na stronie internetowej Organizatora b─ůd┼║ w Katalogu lub ma cechy widoczne na przedstawionym na stronie internetowej Organizatora Zdj─Öciu Dzie┼éa Sztuki.
 3. Nie stanowi─ů podstawy do zg┼éoszenia Reklamacji nieznaczne r├│┼╝nice w kolorystyce lub odcieniach pomi─Ödzy Zdj─Öciem Dzie┼éa Sztuki zawartym w Prezentacji Dzie┼éa Sztuki b─ůd┼║ w Katalogu a orygina┼éem zakupionego Dzie┼éa Sztuki, kt├│re wynikaj─ů z przyczyn technicznych, w szczeg├│lno┼Ťci warunk├│w, w jakich zdj─Öcia by┼éy wykonywane.
 4. Organizator rozpatruje reklamacj─Ö zg┼éoszon─ů przez Konsumenta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Konsumenta.
 • 8

Reklamacja zg┼éaszane przez Nabywc├│w nieb─Öd─ůcego Konsumentem

 

1.W razie stwierdzenia przez Nabywc─Ö uszkodzenia lub wady zakupionego Dzie┼éa Sztuki Nabywca zobowi─ůzany jest powiadomi─ç o tym Organizator w terminie 7 dni od dnia odebrania zakupionego Dzie┼éa Sztuki przez Nabywc─Ö. Reklamacj─Ö nale┼╝y zg┼éosi─ç drog─ů elektroniczn─ů na adres Organizatora wskazany na stronie internetowej Organizatora podaj─ůc w opisie rodzaj uszkodzenia wraz ze zdj─Öciem Dzie┼éa Sztuki. Postanowienia ┬ž 7 ust. 7┬á Regulaminu stosuje si─Ö odpowiednio.

 1. Reklamacje zg┼éaszane po up┼éywie terminu, o kt├│rym mowa w ust. 1 nie b─Öd─ů rozpatrywane.
 2. Organizator rozpatruje reklamacj─Ö zg┼éoszon─ů przez Nabywc─Ö zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Nabywcy.
 3. W przypadku uwzgl─Ödnienia reklamacji, w efekcie czego Nabywca b─Ödzie uprawniony do zwrotu Dzie┼éa Sztuki, Nabywca zobowi─ůzany jest do zwrotu zakupionego Dzie┼éa Sztuki. Postanowienia ┬ž 7 ust. 3 i 4 Regulaminu stosuje si─Ö odpowiednio.
 4. Organizator┬á nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za wady fizyczne lub prawne zakupionego na Aukcji Dzie┼éa Sztuki. Wy┼é─ůcza si─Ö odpowiedzialno┼Ť─ç Galerii z tytu┼éu r─Ökojmi za wady.┬á
 • 9

Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest : Fundacja Skarbnica Sztuki z siedzib─ů w 01-184 Warszawie ul Dzia┼édowska 8a lokal 504, wpisan─ů do rejestru przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie┬á pod numerem KRS 0000705545, NIP 5272828419 strona: www. Skarbnicasztuki.com. W wszelkich sprawach zwi─ůzanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych nale┼╝ kontaktowa─ç si─Ö : pisemnie na adres : Fundacja Skarbnica Sztuki z siedzib─ů w 01-184┬á Warszawie przy ulicy Dzia┼édowskiej 8A lokal 504┬á , za pomoc─ů poczty elektronicznej na adres┬á : skarbnica@skarbnicasztuki.com.

 1. Dokonuj─ůc rejestracji na stronie Aukcje-Sztuki.pl, zgodnie z postanowieniami ┬ž 2 Regulaminu Licytuj─ůcy jednocze┼Ťnie wyra┼╝a zgod─Ö na przetwarzanie jego danych osobowych w zwi─ůzku z zamiarem dokonania Transakcji. Jednocze┼Ťnie Licytuj─ůcy mo┼╝e wyrazi─ç zgod─Ö na przesy┼éanie mu za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej materia┼é├│w promocyjnych, marketingowych zwi─ůzanych z przedmiotem dzia┼éalno┼Ťci Organizatora, a tak┼╝e newsletter├│w.
 2. Dane osobowe Licytuj─ůcego┬á s─ů przetwarzane w zwi─ůzku z uczestnictwem Licytuj─ůcego w Aukcjach organizowanych przez Organizator zwi─ůzanych ze sprzeda┼╝ Dzie┼é Sztuki, w szczeg├│lno┼Ťci utrzymywania kontaktu z Licytuj─ůcym dokonuj─ůcym rejestracji na stronie Organizatora , przyjmowania zlece┼ä Licytuj─ůcego , odpowiadania na ewentualne pytania Licytuj─ůcego dotycz─ůce danego Dzie┼éa Sztuki, potwierdzania przyj─Öcia lub odmowy przyj─Öcia zam├│wienia, pobierania od Licytuj─ůcego/Nabywc─Ö nale┼╝no┼Ťci za zakupione Dzie┼éo Sztuki,┬á przesy┼éania newsletter├│w oraz informacji marketingowych, dokonywania zwrotu wp┼éaconej przez Nabywc─Ö nale┼╝no┼Ťci w razie skutecznego odst─ůpienia od Transakcji.
 3. Podstaw─ů prawn─ů przetwarzania przez Administratora danych osobowych Licytuj─ůcego jest zgoda wyra┼╝ona przez Licytuj─ůcego ( Art. 6 ust.1 lit. a RODO), konieczno┼Ť─ç podj─Öcia dzia┼éa┼ä na ┼╝─ůdanie Licytuj─ůcego ( Art. 6 ust.1 lit. b RODO) lub te┼╝ s─ů to cele zwi─ůzane z prawnie uzasadnionym interesem Administratora lub os├│b trzecich ( Art. 6 ust.1 lit. f RODO) w tym w szczeg├│lno┼Ťci prowadzenie dzia┼éa┼ä marketingowych, promocyjnych i reklamowych dotycz─ůcych Organizatora a tak┼╝e ochrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ochrony prawa Administratora.
 4. Odbiorcami danych osobowych Licytuj─ůcego mog─ů by─ç r├│wnie┼╝ podmioty wsp├│┼épracuj─ůce z Administratorem w zwi─ůzku z realizacj─ů cel├│w okre┼Ťlonych w ┬ž 3 ust.5, w szczeg├│lno┼Ťci podmioty ┼Ťwiadcz─ůce na rzecz Administratora us┼éugi IT (w tym zapewniaj─ůce hosting Organizatora ), firmy kurierskie w zwi─ůzku z kierowanymi do Licytuj─ůcego przesy┼ékami, banki oraz inni operatorzy p┼éatno┼Ťci (PayPal i PayU) w zakresie rozlicze┼ä za zakupione przez Licytuj─ůcego┬á Dzie┼éa Sztuki, us┼éugodawcy ┼Ťwiadcz─ůcy na rzecz Administratora us┼éugi reklamowe lub marketingowe, podmioty ┼Ťwiadcz─ůce na rzecz Administratora us┼éugi ksi─Ögowo-rachunkowe (biura rachunkowe), kancelarie prawne, firmy audytorskie.┬á
 5. Dane osobowe Licytuj─ůcego b─Öd─ů przetwarzane przez Administratora do czasu a┼╝ Licytuj─ůcy zg┼éosi sprzeciw wzgl─Ödem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgod─Ö, je┼Ťli przetwarzanie odbywa si─Ö na podstawie jego zgody lub gdy Organizator┬á ustali, ┼╝e dane Licytuj─ůcego┬á si─Ö zdezaktualizowa┼éy, w pozosta┼éym zakresie dane osobowe Licytuj─ůcego┬á b─Öd─ů przetwarzane przez Organizator┬á do ko┼äca roku kalendarzowego nast─Öpuj─ůcego po roku, w kt├│rym up┼éywa okres przedawnienia dla potencjalnych roszcze┼ä, jakie mog─ů by─ç podniesione wobec Administratora w zwi─ůzku z Transakcj─ů.
 6. Licytuj─ůcy ma prawo :
 7. a) ┼╝─ůda─ç dost─Öpu do swoich danych, a tak┼╝e ┼╝─ůda─ç ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usuni─Öcia,┬á
 8. b) wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcze┼Ťniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy┼éa ta zgoda, z tym zastrze┼╝eniem, ┼╝e wycofanie zgody nie b─Ödzie mia┼éo wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, kt├│rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 9. c) zg┼éoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpo┼Ťredniego,
 10. d) zg┼éoszenia sprzeciwu wobec profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzania danych zwi─ůzane jest marketingiem bezpo┼Ťrednim,
 11. f) zg┼éoszenia uzasadnionego sprzeciwu dotycz─ůcego przetwarzania danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (przetwarzanie danych jest niezb─Ödne w celu ochrony przed roszczeniami lub dochodzeniem takich roszcze┼ä) z przyczyn zwi─ůzanych z szczeg├│ln─ů sytuacj─ů Licytuj─ůcego .
 12. g) wniesienie skargi do organu nadzorczego (Prezes Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych) je┼Ťli w ocenie Licytuj─ůcego przetwarzanie jest niezgodne z przepisami prawa.
 13. Dane osobowe Licytuj─ůcego w zwi─ůzku z realizacj─ů Transakcji, mog─ů by─ç przekazywane do pa┼ästw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji mi─Ödzynarodowych, jednak z tym zastrze┼╝eniem, ┼╝e wy┼é─ůcznie do podmiot├│w, kt├│re zapewniaj─ů odpowiednie zabezpieczenie i gwarantuj─ů prawa os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů i skuteczne ┼Ťrodki ochrony prawnej, w szczeg├│lno┼Ťci chodzi w tym przypadku o korzystanie przez Administratora z us┼éug ┼Ťwiadczonych przez Facebook oraz Google, w takim zakresie w jakim, w jakim jest to niezb─Ödne do realizacji cel├│w wskazanych w ust.6.
 14. Podanie przez Licytuj─ůcego┬á danych osobowych nie jest ustawowym obowi─ůzkiem Licytuj─ůcego , z tym ┼╝e niepodanie przez Licytuj─ůcego danych osobowych lub podanie ich w niepe┼énym zakresie mo┼╝e skutkowa─ç brakiem mo┼╝liwo┼Ťci uczestniczenie w Aukcji , w szczeg├│lno┼Ť─ç brak mo┼╝liwo┼Ťci dokonania zakupu Dzie┼éa Sztuki na aukcjach organizowanych przez Organizator.

11.Dane Licytuj─ůcego┬á mog─ů podlega─ç automatycznemu profilowaniu, w zakresie, w jakim jest to niezb─Ödne do realizacji przez Organizator┬á us┼éug marketingowych i reklamowych oraz promocyjnych w tym udzielania rabat├│w. W ramach profilowania analizowane mog─ů by─ç w szczeg├│lno┼Ťci wcze┼Ťniejsze zakupy dokonywane przez Organizator pod k─ůtem jego preferencji odno┼Ťnie oferowanych dzie┼é sztuki, na podstawie, kt├│rych Organizator┬á podejmowa┼éa b─Ödzie dzia┼éania zmierzaj─ůce do dopasowania przysz┼éych ofert dla Licytuj─ůcego z uwzgl─Ödnieniem jego preferencji.┬á┬á

 1. Dodatkowe informacje dotycz─ůce polityki prywatno┼Ťci oraz Cookies mo┼╝na znale┼║─ç pod adresem : https://aukcje-sztuki.pl/privacy-policy/
 • 10

Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy Regulamin stanowi ca┼éo┼Ť─ç uzgodnie┼ä pomi─Ödzy Organizatorem a Licytuj─ůcym/Nabywc─ů i zast─Öpuje wszelkie poprzednie umowy czy porozumienia (ustne lub pisemne) dotycz─ůce zagadnie┼ä uregulowanych w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zosta┼éo uznane przez s─ůd lub inny upowa┼╝niony podmiot za niewa┼╝ne, nieskuteczne lub niewykonalne, pozosta┼ée postanowienia Regulaminu b─Öd─ů nadal uwa┼╝ane za w pe┼éni obowi─ůzuj─ůce .┬á
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszy Regulaminem stosuje si─Ö odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego a w stosunku do Konsument├│w tak┼╝e przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 3. Organizator Art Sp. z o.o., stosownie do obowi─ůzuj─ůcych w tym zakresie przepis├│w, zobowi─ůzany jest do przetwarzania danych osobowych Nabywc├│w m.in. gdy Dzie┼éo Sztuki b─Öd─ůce przedmiotem licytacji podlega wpisowi do ksi─Ögi ewidencyjnej zabytk├│w a tak┼╝e, w przypadku gdy Transakcja przekracza r├│wnowarto┼Ť─ç w z┼éotych kwoty 15.000 Euro.┬á
 4. Wszelkie spory wynik┼ée w zwi─ůzku lub na podstawie niniejszego Regulaminu a tak┼╝e Transakcji zawieranych na Aukcjach b─Öd─ů rozpatrywane przez s─ůdy powszechne zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami, z tym ┼╝e je┼Ťli stron─ů takiego sporu jest osoba nieb─Öd─ůca Konsumentem s─ůdem w┼éa┼Ťciwy do rozpoznania sporu jest s─ůd w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö Organizatora.