fbpx


Opłaty - zakup działa sztuki

Wysyłka dzieł sztuki


Zakupione dzieła sztuki bezpłatnie magazynujemy do 30 dni od daty wygrania aukcji lub zakupu dzieła w galerii. Po tym okresie, w przypadku nieodebrania lub niewskazania adresu dostawy działa sztuki, naliczamy opłatę w wysokości 100 zł za każde kolejne, rozpoczęte 30 dni magazynowania obiektu